Agrivalid realiseert concepten voor en met producenten en afnemers in het opwaarderen van reststromen/ co-producten
Agrivalid realiseert concepten voor en met producenten en afnemers in het opwaarderen van reststromen/ co-producten

Agri

Agri

De veehouderij staat voor een geweldige uitdaging met betrekking tot het verwaarden van hun meest voorkomende reststroom: dierlijke mest. Er zijn al veel initiatieven geweest om mest te verwerken. AgriValid kijkt hier echter anders naar. Wij benaderen deze uitdaging niet vanuit de veehouderij (de aanbiedende partij) maar vanuit de wensen van afnemers. Oftewel; welke producten heeft de markt nodig die in mest zitten? Daarbij kiest AgriValid voor oplossingen die per veehouderijbedrijf uiteen kunnen lopen (zogeheten modulaire systemen). Immers, geen bedrijf is hetzelfde en ieder bedrijf heeft andere wensen. Akkerbouwbedrijven, met doorgaans een grote behoefte aan stikstof, fosfaat en organische stof, vormen voor veehouderijbedrijven een interesante partij. AgriValid zet de juiste ketens op en schept op deze manier nieuwe kansen voor de sector.

Case

  • Agriculture

    In Nederland en Vlaanderen is sprake van een overschot aan dierlijke mest. Anders gezegd: de varkens en koeien aldaar produceren méér fosfaat en stikstof dan nodig is voor een verantwoorde bemesting van de beschikbare landbouwgrond. Veehouders investeren momenteel volop in technieken die het overschot aan drijfmest verwerken tot meststoffen, die vervolgens van het bedrijf worden afgevoerd. Maar met deze meststoffen voeren veehouder óók organische stof af, terwijl veel landbouwgronden juist kampen met een tekort aan organische stof. Wij werken aan concepten waarbij fosfaat en stikstof uit dierlijke mest worden gehaald (en omgezet in waardevolle producten voor landbouw en industrie) en waarbij andere stoffen met veel waarde voor de grond (zoals bijvoorbeeld organische stof) op het landbouwbedrijf blijven. Deze concepten kunnen zowel klein- als grootschalig ingezet worden. Immers, het gemiddelde bedrijf bestaat niet: AgriValid biedt maatwerk, passend voor iedere situatie.

    Betrokken sectoren

    • Agri
    • Fertilizer

Contact

Agrivalid B.V. Doetinchem
Koopmanslaan 8
7005BK Doetinchem
The Netherlands


+31 (0)314 374080
info@agrivalid.eu

Contactformulier

Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

* Deze velden zijn verplicht