Agrivalid realiseert concepten voor en met producenten en afnemers in het opwaarderen van reststromen/ co-producten
Agrivalid realiseert concepten voor en met producenten en afnemers in het opwaarderen van reststromen/ co-producten

AgriValid

Wie is AgriValid

Reststromen uit productieprocessen opwaarderen en opnieuw inzetten als grondstof in andere productieprocessen. Dat is de kernactiviteit van het bedrijf AgriValid. We ontwikkelen, samen met onze klanten, nieuwe concepten en boren nieuwe markten voor reststromen aan. Dat doen we in volledige transparantie en openheid met producenten en afnemers. We zoeken niet alleen naar duurzame oplossingen maar ook een duurzame samenwerking. 

AgriValid opereert niet alleen op basis van idealisme, maar ook vanuit realisme. Wetenschappers zijn voortdurend op zoek naar nieuwe bestemmingen voor reststromen. Fabrikanten willen duurzaam ondernemen en voor hun reststromen een aantrekkelijke toepassing vinden. Wetenschappers zetten echter geen business op en fabrikanten zijn geen leveranciers van grondstoffen: precies in dat gat springt AgriValid. We ontwikkelen nieuwe businessmodellen, aantrekkelijk voor producenten van reststromen én afnemers van nieuwe grondstoffen.

 

Missie

Het opwaarderen van industriële en agrarische reststromen uit de food- en feedindustrie tot nieuwe grondstoffen voor zowel landbouw als industrie, waardoor reststromen een meerwaarde krijgen. AgriValid laat zich leiden door de vragen in de markt: die vormen de basis voor de ontwikkeling van nieuwe concepten en producten. We willen integraal en transparant opereren en zowel producent als afnemer betrekken in de ontwikkeling van nieuwe concepten en producten.

Visie

AgriValid vormt de innovatieve schakel tussen producent en afnemer. We creëren enerzijds een hoge waarde voor reststromen en zorgen anderzijds voor waardevolle, duurzame grondstoffen. Ons motto: in iedere reststroom zit een grondstof.

Van afval naar grondstof

Afval staat al jaren in het middelpunt van de belangstelling. Eigenlijk wordt het woord ‘afval’ steeds minder gebruikt: de term ‘reststroom’ dekt veel beter de lading. Hergebruik van reststromen vormt de basis voor de zogeheten biobased economy. Op den duur zal biobased economy niet langer de uitzondering vormen maar de regel. Met grondstoffen die concurreren met traditionele grondstoffen. Maar wel met de unieke eigenschap dat de grondstoffen afkomstig zijn uit reststromen.

Ieder productiebedrijf heeft te maken met reststromen. Een waterleidingbedrijf produceert niet alleen vers drinkwater, maar ook kalk. Een melkveebedrijf levert niet alleen zuivel, maar ook mest. Bij de productie van milieuvriendelijke biodiesel ontstaan ook glycerine en kaliumsulfaat. AgriValid zoekt en ontwikkelt nieuwe bestemmingen voor deze reststromen. Neem kalk: deze reststroom afvoeren als afval is veruit de meest dure én minst duurzame optie. Aantrekkelijk alternatief is de aanwending van kalk als meststof (van landbouwgrond). Of, nog beter, kalk opwaarderen tot grondstof van veevoer. De bestemming van een reststroom bepaalt in hoge mate de financiële waarde.

Bestaande reststromen naar hoger niveau tillen is een ontwikkeling die al decennialang gaande is. Vijftig jaar geleden loosden zuivelfabrieken wei (vloeistof die vrijkomt bij de productie van kaas) op het oppervlaktewater. Totdat zuivelondernemingen de waarde van wei ontdekten en nieuwe toepassingen ontwikkelden. Tegenwoordig is wei bijna waardevoller dan de kaas zelf.

Contact

Contact

Agrivalid B.V. Doetinchem
Koopmanslaan 8
7005BK Doetinchem
The Netherlands


+31 (0)314 374080
info@agrivalid.eu

Contactformulier

Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

* Deze velden zijn verplicht